0   /   100
Tiramisu 016
Tiramisu 016
Sparkling Night 015
Sparkling Night 015
Smoky 041
Smoky 041
Purple Wisdom 021
Purple Wisdom 021
Midnight Rush 052
Midnight Rush 052
Bronze Amour 014
Bronze Amour 014
Green Garden 031
Green Garden 031
Cozy Autumn 012
Cozy Autumn 012
سایه چشم 4 رنگ این لی
Ocean 051
سایه چشم 4 رنگ این لی
Ocean 051
سایه چشم 4 رنگ این لی
Vivid Blue 050
سایه چشم 4 رنگ این لی
Vivid Blue 050
سایه چشم 4 رنگ این لی
Black Amber 040
سایه چشم 4 رنگ این لی
Black Amber 040
سایه چشم 4 رنگ این لی
Sunlit Garden 030
سایه چشم 4 رنگ این لی
Sunlit Garden 030
سایه چشم 4 رنگ این لی
Lavender Paradise 020
سایه چشم 4 رنگ این لی
Lavender Paradise 020
سایه چشم 4 رنگ این لی
Mocha 011
سایه چشم 4 رنگ این لی
Mocha 011
سایه چشم 4 رنگ این لی
Vintage 010
سایه چشم 4 رنگ این لی
Vintage 010

سایه چشم ۴ رنگ

یکی از مزایای سایه های چهار رنگ، وجود رنگ های هماهنگ با یکدیگر در یک پالت و امکان ایجاد رنگی منحصر به فرد و خاص است. سایه های این لی با بافت بی نظیر مخملی به راحتی بر روی پلک پخش می شود و به مدت طولانی ثابت می ماند. وجود یک رنگ روشن به عنوان رنگ پایه در هر پالت سبب می شود دوام رنگ ها ی دیگر افزایش یابد و حالتی نافذ و گیرا در چشمان شما ایجاد کند.
  • ایجاد پوششی زیبا و مخملی بر روی چشم ها
  • دارای بافتی نرم و ابریشمی
  • دوام و ماندگاری طولانی
  • دارای چهار رنگ مکمل و منحصر به فرد
قیمت:
۲۷۵,۰۰۰ تومان